Nieuwsartikel

Beoordelingskader Kunstenplan 2025-2028

Op 9 november jl. zijn de Hoofdlijnen Kunstenplan 2025-2028 door het Amsterdamse gemeentebestuur vastgesteld. Instellingen kunnen vanaf 4 december a.s. een aanvraag indienen voor het Kunstenplan 2025-2028. Na 1 februari buigt de Amsterdamse Kunstraad zich over de aanvragen van de zeven instellingen die binnen het kunstenplan direct onder de gemeente vallen, en op een later moment ook over de aanvragen van de drie muziekeducatie-instellingen binnen het cluster cultuureducatie.

Voorafgaand aan de beoordeling van deze aanvragen publiceert de kunstraad een beoordelingskader. In dit kader staan praktische zaken, zoals de belangrijke data en de verschillende stappen om tot een advies te komen. Ook zijn de beoordelingscriteria die de kunstraad van de gemeente meekrijgt (via de Hoofdlijnen) in dit kader nader uitgewerkt en is er informatie te vinden over de commissies die de kunstraad aanstelt. Het beoordelingskader wordt binnenkort aangevuld met de samenstelling en ondersteuning van de commissies.

Beoordelingskader van de Amsterdamse Kunstraad voor het Kunstenplan 2025-2028