Activiteiten

De Amsterdamse Kunstraad adviseert gevraagd en ongevraagd over alles wat te maken heeft met kunst en cultuur in de stad. Circa veertig commissieleden monitoren het artistieke aanbod in de stad, daarnaast beschikt de kunstraad over een grote kring van vakmensen die op ad hoc basis een inhoudelijke bijdrage leveren. De kunstraad staat open voor de visie van het culturele veld en van individuele kunstenaars en makers. Integraliteit van het cultuurbeleid is een belangrijk streven van de kunstraad. De samenhang binnen disciplines is een aandachtspunt, evenals de spreiding van kunst en cultuur over de stad en in de Metropool Regio Amsterdam (MRA) en de afstemming van beleid tussen de gemeente Amsterdam en de rijksoverheid.

Amsterdam BIS

Tot een van de taken behoort de advisering ter voorbereiding van het kunstenplan. De kunstraad beoordeelt de plannen die zijn ingediend voor de Amsterdamse Basisinfrastructuur (Amsterdam Bis). Dit oordeel behelst de artistiek-inhoudelijke kwaliteiten, uitvoerbaarheid (o.a. het ondernemerschap, het publieksbereik), het belang voor de stad en diversiteit & inclusie. De kunstraad nodigt waar nodig internationale experts uit een mening te formuleren over aanvragen met een sterk internationaal karakter. Daarnaast organiseert de kunstraad hoor en wederhoor met het veld. Indien nodig voert de kunstraad een tussentijdse evaluatie uit naar het functioneren van een of meer instellingen in de Amsterdam Bis. Om de ketenverantwoordelijkheid van de aanvragers op waarde te kunnen schatten, ontwikkelt de AKr een integrale visie op de gehele sector. De samenhang tussen Amsterdam Bis en fondsinstellingen is hierbij een aandachtspunt.

 

Regionaal

De Amsterdamse Kunstraad vindt dat het cultuurbeleid ten goede moet komen aan alle inwoners van de stad. Cultuureducatie is een belangrijk thema, evenals de beschikbaarheid van gesubsidieerde cultuur in alle stadsdelen, en diversiteit en inclusie.
Amsterdam onderscheidt zich door een uitgebreid atelier- en broedplaatsen beleid. Kunstenaars kunnen kleur aanbrengen in woonwijken en transitiegebieden een nieuw aanzien geven.
Culturele iconen buiten het centrum kunnen bijdragen aan een spreiding van bezoekersstromen over de stad en in de regio.

 

Klik op een regio om een selectie aan regionale projecten te bekijken.

Centrum

  • Leidseplein

Nieuw-West

  • Staalmanplein
  • de Meervaart

Zuidoost

  • Bijlmer Parktheater

West

  • Westerpark

Noord

  • Tolhuistuin

Oost

  • Een vijfde cultuurhuis

Zuid

  • Museumplein