Nieuwsartikel

Kunstraad ontvangt adviesaanvraag Amsterdam Bis 2025-2028

De Amsterdamse Kunstraad heeft een adviesaanvraag van wethouder Meliani ontvangen over de samenstelling van de Amsterdamse Basisinfrastructuur (Amsterdam Bis) 2025-2028.

Wethouder Touria Meliani laat namens het college op 2 juni in een brief aan de kunstraad weten dat er voor de periode 2025-2028 alleen instellingen op naam worden toegewezen op basis van vooraf vastgelegde voorwaarden. De functies komen te vervallen.

 

“Het college vraagt u om een advies uit te brengen over de voorwaarden waar de Amsterdam Bis 2025-2028 aan moet voldoen met inachtneming van het juridisch kader zoals geadviseerd door Pels Rijcken en het uitgangspunt dat de Amsterdam Bis bestaat uit kunst- en cultuurinstellingen die uniek en onvervangbaar zijn en die een grote verantwoordelijkheid dragen voor de cultuursector.”

De Amsterdamse Kunstraad zal voor het zomerreces advies uitbrengen over de Amsterdam Bis 2025-2028.

 

Adviesaanvraag Amsterdam Bis 2025-2028

Juridisch advies Amsterdam Bis Pels-Rijcken