Nieuwsartikel

Reflectie op Kunst & Cultuur in Cijfers 2016

De Reflectie Kunst en Cultuur in Cijfers 2016 van de Amsterdamse Kunstraad wordt in de vergadering van de commissie JC op 23 maart a.s. besproken. In de commissievergadering van 12 januari jl. kwam de rapportage Kunst en Cultuur in Cijfers 2016 van de gemeente aan de orde.

De Rapportage Kunst en Cultuur in Cijfers 2016 rapportage is gebaseerd op de kwantitatieve gegevens uit de jaarverantwoordingen van de kunst- en cultuurinstellingen die in de periode 2013-2016 een subsidie ontvangen in het kader van het Kunstenplan en geeft inzicht in de activiteiten, het publieksbereik, de financieringsmix en de formatieomvang van de Kunstenplaninstellingen. Daarnaast gaat het rapport in op de prestaties van de instellingen ten aanzien van de stedelijke ambities van het Kunstenplan 2013-2016: talentontwikkeling en internationale cultuurstad van wereldklasse. Tijdens de commissievergadering in januari werd aan de Amsterdamse Kunstraad het verzoek gedaan om enige duiding aan de resultaten te geven. Deze Reflectie Kunst en Cultuur in Cijfers van de kunstraad werd onlangs aan de commissie JC aangeboden en is geagendeerd voor de aankomende vergadering.

De Reflectie Kunst en Cultuur in Cijfers 2016 Reflectie Kunst en Cultuur in Cijfers 2016 is hier te vinden.