Nieuwsartikel

College en gemeenteraad vragen advies over AT5

Trefwoorden

Op donderdag 18 februari sprak de raadscommissie Jeugd en Cultuur op verzoek van D66-raadslid Marcel van den Heuvel over de stand van zaken in de lokale media. De gemeente subsidieert AT5 via de Publieke Omroep Amsterdam (POA) voor 2,8 miljoen euro per jaar en heeft zich daar voor een periode van 10 jaar aan gecommitteerd. Bij deze afspraak is wel een evaluatiemoment ingebouwd halverwege de termijn.

In oktober 2015 adviseerde de Amsterdamse Kunstraad, samen met de Raad voor Cultuur, om AT5 tot veertiende regionale omroep te maken en AT5 hiermee te laten delen in de gelden voor regionale omroepen. Wethouder Kajsa Ollongren en de betrokken partijen, POA en RTV NH/AT5 hebben sindsdien grote stappen genomen. De BV AT5 is per 1 januari 2016 opgeheven, zodat AT5 nu een volledig publieke lokale omroep is geworden. Financiering daarvan loopt nog steeds via de POA. Het samenwerkingsverband van AT5 met RTV NH, Het Parool en AVRO/TROS is ontbonden. Twee toezichthouders uit de opgeheven stichting zullen zitting nemen in de Raad van Toezicht van de POA en de directeur van RTV NH is nu tevens directeur van POA. Zeeger Ernsting (GroenLinks) noemde de informatie die de raadsleden hierover hadden ontvangen ‘mistig’, waarop de wethouder aangaf dat het inderdaad een zeer complex dossier is. D66 vroeg aandacht voor het ‘pettenprobleem’ van de directeur van RTV NH/AT5, die sinds kort tevens directeur van de POA is, de opdrachtgever van AT5.

De gemeenteraad heeft zich tijdens de raadsvergadering achter het idee gesteld een lobby te voeren in Den Haag om van AT5 de veertiende regionale omroep te maken. Dit zou betekenen dat AT5 deelt in de gelden voor regionale omroepen, al is op dit moment niet te zeggen in welke mate. Het verzoek van enkele raadsleden om de AKr een aanvullend advies te vragen, is door de wethouder omarmd.