Nieuwsartikel

De stad is nooit af krijgt vervolg

In de vergadering van de raadscommissie JC is op 14 september gesproken over het advies van de kunstraad De stad is nooit af. De aanbevelingen van de AKr voor een culturele invulling van de schaalsprong die de stad bezig is te maken, viel bij de gemeenteraad in goede aarde. Eerder had het college in een bestuurlijke reactie reeds blijk gegeven van waardering voor het advies.

De PvdA was blij met het langetermijndenken van de kunstraad en vroeg naar een andere uitwerking van de aanbeveling het werkterrein van 1012Inc. te verruimen. D66 is een voorstander van het betrekken van kunstenaars bij gebiedsontwikkeling en ziet de Stadsbouwmeester niet zo zeer als een persoon maar als een instituut. Op initiatief van deze partij wordt het debat over de Stadsbouwmeester tijdens een volgende commissievergadering diepgaander gevoerd. De VVD noemde het ‘heel fijn’ dat de kunstraad uitgaat van kansen en uitdagingen bij een aantrekkende economie en vindt ook dat de collectie Amsterdam vaker en op meer plekken moet worden getoond. De SP zag het advies als een startdocument en drong andermaal aan op het houden van de volgende Uitmarkt in Stadsdeel Zuidoost.

20170914-Felix Rottenberg en-Guikje Roethof raadscie-JC-

 

GroenLinks voelde zich bij monde van Zeeger Ernsting ongemakkelijk bij het idee dat een advies met zo’n brede strekking afgedaan zou worden ‘met een rondje in deze raadscommissie’. Zijn idee om een hoorzitting te houden over De stad is nooit af met experts uit de stad en raadsleden uit verschillende commissies, kreeg steun van alle fracties. Hierop opperde de voorzitter van de AKr, Felix Rottenberg, om een soort ‘Prinsenhof-bijeenkomst’ te organiseren, waarvoor de raadsleden en de kunstraad samen het programma kunnen opstellen. In de jaren tachtig is in het voormalig stadhuis een Prinsenhof conferentie belegd naar aanleiding van de moord op Kerwin Duinmeijer.