Nieuwsartikel

Integriteit kunstenplanadvisering

Momenteel buigt de Amsterdamse Kunstraad zich over aanvragen voor het Kunstenplan 2025-2028. De kunstraad is een onafhankelijk adviesorgaan. Om onafhankelijke advisering te waarborgen, wil de kunstraad alle mogelijke (schijn van) belangenverstrengeling voorkomen. Leidraad is de Verordening op de Amsterdamse Kunstraad. Indien een adviseur een belang heeft bij een subsidieaanvraag, of als de schijn daartoe gewekt wordt, zal deze adviseur niet deelnemen aan de beoordeling van de aanvraag.

De volgende adviseurs onthouden zich van deelname aan beoordeling:

Martin van Engel – Amsterdam Museum

Jasper van Luijk – Bijlmer Parktheater

Gijs Schunselaar – Amsterdam Museum en Stedelijk Museum Amsterdam