Advies

Advies Coronacrisis in de culturele sector

Op donderdag 12 maart heeft het kabinet besloten om bijeenkomsten waar meer dan 100 mensen bij aanwezig zijn, te verbieden. Deze beslissing, die tenminste duurt tot 1 april, heeft grote gevolgen voor de culturele sector, met name voor de podiumkunsten.

De kunstraad adviseert aan wethouder Meliani van Kunst en Cultuur, Monumenten en Erfgoed, wethouder Groot Wassink van Sociale Zaken en wethouder Everhardt van Financiën, freelancers in de culturele sector te ondersteunen met passende compenserende maatregelen. Het kunstenveld is pluriform en de onderlinge afspraken tussen werkgevers en werknemers, opdrachtgevers en freelancers/zelfstandigen kennen veel varianten. Maar het is duidelijk dat zzp’ers die op flexibele basis worden ingehuurd het direct zwaar te verduren krijgen door de beslissing van het kabinet. Het gaat dan om uitvoerend artiesten, technici en andere toeleveranciers die per voorstelling of optreden betaald worden. De begrotingen – en de honoraria van deze uitvoerenden – zijn doorgaans in grote mate afhankelijk van het aantal uitvoeringen dat gepland staat.