Advies

Advies Steunplan kunst en cultuur

Vandaag heeft de kunstraad een ongevraagd advies uitgebracht over het Steunplan kunst en cultuur dat op 30 maart is gepresenteerd. De kunstraad kan zich vinden in de aanpak van het college waarbij langs meerdere lijnen hulp en steun aan de sector en de makers wordt geboden en vele geledingen van de gemeentelijke organisatie zijn betrokken. Ook via samenwerkingen met amsterdam&partners, DutchCulture en DEN Kennisinstituut cultuur & digitalisering draagt het college bij aan herstel en transitie.

De kunstraad constateert met instemming dat de meeste prioriteiten uit het advies van 10 december 2020 een plek hebben gevonden in het steunplan. Het initiatief van de voorzitter van de kunstraad en de directeur van het AFK tot een ‘bank’ voor herstel en behoud van de cultuursector, heeft het college omarmt en maakt deel uit van de plannen.

De kunstraad is minder positief over de financiële besluitvorming. Het steunplan wordt betaald met geld van het Rijk en het restant van de gemeentelijke coronasteun uit 2020. In 2021 heeft het college geen middelen ter beschikking gesteld. De kunstraad adviseert de gemeente ook in 2021 en daarna geld voor coronasteun te reserveren.

Lees hier het hele advies