Advies

Groei vraagt om groei

Naar aanleiding van de Hoofdlijnen Kunstenplan 2025-2028 adviseert de Amsterdamse Kunstraad het kunstenplanbudget te verhogen.

Het belang van kunst en cultuur voor de stad krijgt geen vertaling in de gemeentebegroting:

  • Amsterdam heeft te maken met een doorlopende groei van de bevolking
  • Inflatie is in de afgelopen jaren slechts deels gecorrigeerd
  • Sterke verhoging van kosten leidt bij een gelijkblijvend budget tot minder producties/exposities, een verschraling van het aanbod