Advies

Advies Museum of Contemporary Art for Amsterdam

De kunstraad heeft vandaag een gevraagd advies aangeboden aan de gemeenteraad over het plan voor het Museum of Contemporary Art for Amsterdam (MCA), een initiatief van de Hartwig Art Foundation, in de voormalige rechtbank aan de Parnassusweg. In dit advies spreekt de kunstraad zich uit over het voorstel van de Hartwig Art Foundation en de context waarin het museum tot stand komt.

De kunstraad heeft zich op verzoek van wethouder Touria Meliani eerder dit jaar gebogen over dit initiatief ten behoeve van de aankoopbeslissing van het gebouw op de Zuidas. In verband met nog lopende onderhandelingen konden zowel het plan van de Hartwig Art Foundation als het advies van de kunstraad niet openbaar worden gemaakt. Gemeente en initiatiefnemers bevonden zich in een oriënterende fase, waardoor het (concept)advies van de kunstraad toen niet gepubliceerd werd.

De kunstraad is ervan overtuigd dat het initiatief van de Hartwig Art Foundation van grote toegevoegde waarde kan zijn voor de stad Amsterdam, de eigentijdse kunst(enaars) en het publiek. De kunstraad spreekt waardering uit voor de vrijgevigheid van de Hartwig Art Foundation en heeft vertrouwen in het ambitieniveau van het plan. Een kritische noot plaatst de kunstraad bij de vanzelfsprekendheid die van het plan uitgaat en het gebrek aan analyse van de sector waarbinnen de instelling een ontbrekend format wenst te zijn.

De kunstraad adviseert met de Hartwig Art Foundation afspraken vast te leggen met betrekking tot:

  • Subsidie: Gedurende de looptijd van het huurcontract kan voor het initiatief geen subsidieaanvraag worden ingediend bij de gemeente Amsterdam en het Amsterdams Fonds voor de Kunst.
  • Governance: Een nadere invulling van de governance structuur, zodat het initiatief niet meer van slechts twee personen afhankelijk is en er interne checks and balances ontstaan.
  • Naamgeving: Een naam die verwarring tussen het profiel van het Stedelijk Museum Amsterdam en het Museum of Contemporary Art for Amsterdam (MCA) voorkomt.

Lees het volledige advies hier.