Advies

Advies Kunstenplan 2021-2024

De kunstraad is gevraagd advies uit te brengen over het Kunstenplan 2021-2024, dat op 20 november naar de gemeenteraad is gestuurd. In het advies gaat de kunstraad onder andere in op de (vernieuwde) regeling van het AFK en het Cluster Cultuureducatie. In bijlage van het advies is een voortgangsrapportage opgenomen van de Amsterdamse Maatschappij voor het Behoud van Kunst en Cultuur (AMBKC), en een onderzoek over de impact van corona op de Amsterdamse kunst- en cultuursector.

In de raadsvergadering van 16/17 december zal het kunstenplan vastgesteld worden. Op 1 januari 2021 start de subsidieverlening.

Lees hier het advies.