Advies

Tropenmuseum

Op dinsdag 18 juni 2013 hebben de Raad voor Cultuur en de Amsterdamse Kunstraad samen een advies uitgebracht over de dreigende sluiting van het Tropenmuseum. Doordat het ministerie van Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking heeft besloten de subsidie van het Koninklijk Instituut voor de Tropen te beëindigen, wordt het voortbestaan van het Tropenmuseum, een museum met een internationaal vermaarde collectie, bedreigd. Dit baart de Raad voor Cultuur en de Amsterdamse Kunstraad ernstige zorgen: reden om een gezamenlijk advies uit te brengen.

 

Advies

Advies: samenwerking collecties volkenkunde

 

Voordat het museum tot sluiting overgaat, moeten de gevolgen voor het beheer en het behoud van de collectie en het publieksbereik in kaart worden gebracht, stellen de Raad voor Cultuur en de Amsterdamse Kunstraad. De drie rijksgesubsidieerde musea in het verzamelgebied van de volkenkunde – het Tropenmuseum, het Rijksmuseum Volkenkunde en het Afrikamuseum – moeten de gelegenheid krijgen om tot een samenwerkings- of fusieplan te komen. Dit plan moet uitgaan van een zorgvuldig beheer van de collectie, toegang van de collectie voor het publiek en van doelmatige samenwerking op museale functies tegen redelijke kosten. Deze samenwerking kan per 2017 deel uitmaken van de culturele basisinfrastructuur.

 

Overbruggingsfinanciering

 

De Raad voor Cultuur en de Amsterdamse Kunstraad roepen de volksvertegenwoordigers op de patstelling te doorbreken en dringen aan op een overbruggingsfinanciering van € 5,5 miljoen per jaar voor het Tropenmuseum.