Advies

Kunstraad bepleit ‘Amsterdamse Bank voor het Behoud van Kunst en Cultuur’

Op 14 mei heeft de kunstraad een tweede corona-advies uitgebracht. De spanning in de sector neemt toe nu het nog steeds onzeker is, wanneer de theaters, musea en concertpodia weer open kunnen en hoeveel toeschouwers dan naar binnen mogen.  

De kunstraad is verheugd over het steunpakket voor de cultuursector van 17 miljoen, wat maar liefst een derde is van het Noodfonds van de gemeente. Tegelijkertijd beperkt het bereik van deze steun zich tot de 21 instellingen in de Amsterdamse Basisinfrastructuur en de 11 grootste instellingen bij het Amsterdams Fonds voor de Kunst. De generieke maatregelen van het Rijk, met name de NOW, de TOGS en de Tozo zijn uiteraard ook toegankelijk voor Amsterdamse creatieven, bedrijven in de amusementssector en culturele instellingen. Maar de maatregelen zijn door de specifieke aard van de cultuursector niet toereikend. 

De kunstraad vindt dat er in aanvulling op deze steunmaatregelen een grootstedelijk fonds nodig is om de culturele en creatieve infrastructuur in Amsterdam overeind te houden. De kunstraad ziet het fonds als een ‘bancaire faciliteit’ met oplossingen op maat voor knelpunten die ontstaan in de komende maanden en jaren; een publiek-privaat fonds dat als stichting opereert. Als werktitel hanteert de kunstraad ‘Amsterdamse Bank voor het Behoud van Kunst en Cultuur’ (ABBKC).  

Klik hier voor het advies.