Nieuwsartikel

Afstemmen op AT5

Trefwoorden

Met het aantreden van Felix Rottenberg is de Amsterdamse Kunstraad meer extern georiënteerd. Adviezen komen in samenspraak met deskundigen uit het veld tot stand en de kunstraad organiseert bijeenkomsten die voor iedereen toegankelijk zijn. Op maandag 7 november vond in De Hallen Studio’s van 16.00-19.00 uur een bijeenkomst over de toekomst van AT5 plaats: Afstemmen op AT5.
Ter voorbereiding van een advies over AT5, dat de Amsterdamse Kunstraad later deze maand zal uitbrengen werd vanuit diverse invalshoeken met verschillende gasten onder woorden gebracht hoe een ideale grootstedelijke zender zou kunnen functioneren. Een registratie hiervan is te vinden onderaan deze pagina.

at5

Hier volgt een kort verslag van de bijeenkomst die door AKr-voorzitter Felix Rottenberg en programmamaakster Mildred Roethof werd geleid.
Het programma begint met een interview. Oud-directeur en -hoofdredacteur van AT5, Fons van Westerloo, blikt terug op het ontstaan en de beginperiode van AT5 (1992), waar programmamakers als Theo van Gogh en Ischa Meijer met zeer beperkt budget inhoudelijk sterke programma’s maakten. Van Westerloo schetst het maatschappelijk belang van de stadszender, die zich voornamelijk op nieuws en achtergrond richtte.

Deze mijmeringen over het verleden riepen de vraag op hoe een eigentijds innovatief Mediahuis als AT5 zou kunnen opereren. In een forumdiscussie met Erwin Blom (Fast Moving Targets), Omar Kbiri (Maak), Willem Stegeman (SALTO) en Toine Verheul (Coosto) werd ingegaan op de toekomst van de stadsomroep. De tijd waarin we nu leven is een heel andere dan die waar Van Westerloo over sprak. Er is een versnipperd en veranderd medialandschap te zien, waarin we van schaarste naar overvloed zijn gegaan wat aanbod betreft. De rol van de kijker is veranderd, die is veel meer een online dan een lineaire gebruiker geworden. Het panel gaat uitgebreid in op welke kansen er voor de stadszender liggen. AT5 zou de rol van curator en aggregator meer moeten oppakken, om de kijker van relevante informatie te voorzien en te gidsen door de veelheid van aanbod en de snelheid waarmee het media-aanbod zich ontwikkelt. AT5 zou daarnaast verhalen kunnen vertellen die nog niet verteld worden en als de ‘redactie van de stad’ kunnen fungeren.

Paul van Gessel (algemeen directeur AT5 en NH) en Bart Barnas (hoofdredacteur AT5 en NH) schuiven aan en reageren op de ideeën ten aanzien van trends en ideeën over AT5 in de toekomst. Zij vertellen over hoe AT5 er nu uitziet, welke toekomstvisie zij hebben en hoe met talenten (op YouTube, Instagram e.d.) om gegaan wordt en kan worden. AT5 toont een mooie en grappige compilatie uit het huidige televisieaanbod.

In de pauze kunnen bezoekers kennismaken met een aantal online partijen die inspelen op nieuwe mediaontwikkelingen -en toepassingen. Vertegenwoordigers van bijvoorbeeld 1erang.nl (verzamelen van cultureel aanbod), Coosto (data verzameling en analyse), Watskebeurt (nieuwscanning) en Drone Journaal (nieuws) vertellen bij een van de voor hen ingerichte ‘boots’ wat zij online doen, waarom en hoe.

Na de pauze vertelt Arjen de Wolff over de evaluatie van de Publieke Omroep Amsterdam, waar AT5 onder valt. Het onderzoek, dat De Wolff namens de gemeente uitvoert, loopt nog en zal over een aantal weken uitgebracht worden. Zaken die in het rapport aan de orde zullen komen gaan over welke verwachtingen er in de gemeenschap bestaan ten aanzien van de lokale omroep, welke relevantie de stadszender voor de stad en de kijker heeft, welke rol SALTO speelt, maar ook zal gekeken worden naar bijvoorbeeld de overgang naar online media e.d. De Wolff constateert dat het niet slecht gaat met AT5. Er is bij NH een stabiel onderkomen gevonden, maar het vet op de botten ontbreekt. ‘AT5 vervult een voorbeeldfunctie voor hoe een lokale omroep eruit zou kunnen zien, tegelijkertijd moet je wel goed kijken naar wat beter kan,’ stelt De Wolff.

Onder leiding van Mildred Roethof praten Zoë Papaikonomou (freelancejournalist), Teun Gautier (de Coöperatie), Yassin Elforkani (imam) en Maarten van Boven (Muziekgebouw aan ’t IJ) over journalistieke ambities voor Amsterdam. De zender zou meer een afspiegeling van de diverse stad kunnen zijn, zowel qua kijkers als op de redactievloer. Hoe moet je jongeren met een etnisch diverse achtergrond in beeld brengen? En hoe kan een stadszender meer aandacht besteden aan het rijke artistieke aanbod in Amsterdam? De sprekers zien een groot verschil in behoefte van een stedelijk publiek en een streekpubliek, dus de vraag is of je een stadszender uit handen moet geven aan de provinciaal mediabedrijf.

Lobbyist Meüs van der Poel brengt nieuws uit Den Haag. Volgens hem worden er in de komende week nieuwe stappen gezet in het veranderingsproces van regionale omroepen. De timing van de bijeenkomst is dus erg goed, al zou het idee om AT5 om te vormen tot de veertiende regionale omroep van Nederland wel eens achterhaald kunnen zijn als er straks maar vijf regionale omroepen overblijven. Eind november zal de begrotingsbespreking media plaatsvinden en volgende week zal een brief over lokale omroepen en de rol van AT5 verschijnen.

Media adviseur Walter Etty (Andersson Elffers Felix), die met Marjolein Moorman (fractievoorzitter PvdA Amsterdam) en Marcel van den Heuvel (gemeenteraadslid D66) het plenaire gedeelte afsluit, vindt de stelligheid waarmee Van der Poel zijn nieuwe feiten presenteert niet op zijn plaats. Dit moeilijke dossier zal na het intrekken van de wijziging van de Mediawet door staatssecretaris Dekker nog wel enige tijd een speelbal van verschillende partijen blijven. Het lijkt hem niet dat de kansen voor AT5 op een deel van het regionale budget zijn verkeken.
De raadsleden spreken zich uit voor een sterk en onafhankelijk AT5 dat helpt op een prikkelende en interessante wijze de verbindingen in de stad te leggen. Van den Heuvel vindt dat AT5 nu te vaak afwezig is bij interessante grootstedelijke onderwerpen en Moorman wijst er op dat de opkomst bij lokale verkiezingen onder de vijftig procent dreigt te zakken. Net als Zuid-Holland waar RTV West en Rijnmond naast elkaar bestaan, is het wenselijk dat de provincie Noord-Holland ook over 2 regionale zenders beschikt.
Na afloop werd er nog doorgepraat over de materie onder het genot van een drankje.