Nieuwsartikel

Kunstraad reageert op rapport Paul Collard

 

De Amsterdamse Kunstraad reageert vandaag in een briefadvies aan wethouder Kunst en Cultuur Kajsa Ollongren, wethouder Onderwijs Simone Kukenheim en de leden van de raadscommissie Jeugd en Cultuur op het rapport Cultuureducatie in Amsterdam van Paul Collard.

 

Pijnpunten in kaart gebracht

De AKr constateert dat er door Paul Collard een degelijke analyse is gemaakt van de gerezen problemen. De invoering van het Basispakket Kunst- en Cultuureducatie in 2013 heeft de bestaande verhoudingen tussen het culturele veld en zijn afnemers (de scholen) verstoord. De generieke verplichting voor alle kunstenplaninstellingen om aan binnenschoolse educatie te doen heeft een explosie veroorzaakt in het toch al aanzienlijke aanbod van educatieprogramma’s. Dit beleid is inmiddels terecht afgeschaft. De kunstraad is ook blij met de inhoudelijke verdieping die Paul Collard aanbrengt en het verband dat hij legt met de doelen in Ons Onderwijs 2032.

 

Budget muziekeducatie

Onduidelijk is het voorstel met betrekking tot het budget voor muziekeducatie dat tot nu toe onderdeel is van het kunstenplanbudget. Blijft dit budget beschikbaar om uitgekeerd te worden als subsidie door de gemeente (of door het AFK), of wordt het ter beschikking gesteld aan de scholen en moeten aanbieders als ondernemer hun diensten aan de scholen aanbieden? Het college moet hier een keuze maken. De kunstraad is voorstander van vraagsturing, zeker wanneer dit op basis van de vraag bij de leerling gebeurt.

 

Aanbod cultuureducatie

Het rapport van Paul Collard is kritisch over de Amsterdamse culturele instellingen die hun aanbod aan de scholen willen slijten en zich weinig verdiepen in de mogelijkheden van de scholen en de belangstelling van de leerlingen. De kunstraad onderkent het probleem van het overaanbod, maar vindt de kritiek niet terecht.
Het voorstel om tot verdieping te komen door scholen te koppelen aan één culturele instelling is verleidelijk, maar in de ogen van kunstraad niet realistisch.

 

Rol Mocca

De meest concrete verandering die in het Collard-rapport wordt voorgesteld is het afschaffen van de onafhankelijke disciplinedeskundigen als adviseurs op de scholen en deze functie inruilen voor accountmanagers bij Mocca. Deze keuze vindt de kunstraad ongelukkig. In zijn advies Lees hier het advies Voor elk wat wils uit september 2015. Voor elk wat wils (2015) heeft de kunstraad voorgesteld het budget voor de onafhankelijke deskundigen over te hevelen naar de scholen om de vraagsturing een betere fundering te geven. De kunstraad is er niet van overtuigd dat het takenpakket van Mocca moet worden uitgebreid.

Het volledige briefadvies is hier te lezen.