Nieuwsartikel

Beoordelingskader Muziekeducatie

Vanaf 1 september beoordeelt de Amsterdamse Kunstraad de aanvragen van de drie muziekeducatie-instellingen in het Cluster Cultuureducatie: Aslan Muziekcentrum, het Leerorkest en Muziekschool Amsterdam. De kunstraad heeft hiertoe op 11 juli een adviesaanvraag ontvangen van het college. 

De kunstraad beoordeelt de aanvragen aan de hand van de vier criteria zoals vastgesteld in de Hoofdlijnen Kunstenplan 2025-2028. Aanvullend hierop vraagt het college de kunstraad bij de criteria ‘artistiek belang’ en ‘belang voor de stad’ te kijken naar (muziek)educatie specifieke punten en de gezamenlijke verantwoordelijkheid die de muziekscholen hebben voor de invulling van het muziekonderwijs in het Basispakket Kunst- en Cultuureducatie.

Voorafgaand aan de beoordeling van de aanvragen publiceert de kunstraad een beoordelingskader. In dit kader staan praktische zaken, zoals de belangrijke data en de verschillende stappen om tot een advies te komen. Ook zijn de beoordelingscriteria die de kunstraad van de gemeente meekrijgt in dit kader nader uitgewerkt en is er informatie te vinden over de commissie die de kunstraad aanstelt. 

 Het Beoordelingskader Muziekeducatie is hier te lezen.