Nieuwsartikel

Aanvragen Amsterdam Bis, Kunstenplan 2021-2024

Voor de Amsterdam Bis, Kunstenplan 2021-2024, zijn 49 aanvragen ingediend. In totaal kunnen 35 aanvragen worden gehonoreerd: 21 op naam en 14 op functie. Het totale (maximum)bedrag voor de Amsterdam Bis, waar de kunstraad over adviseert, is 73.5 miljoen euro per jaar. De 49 instellingen hebben gezamenlijk voor een bedrag van 89,5 miljoen euro aangevraagd. Van de 49 instellingen ontvangen 41 instellingen een vierjarige subsidie in het huidige kunstenplan (2017-2021).

De kunstraad heeft de aanvragen ontvangen van de 21 instellingen die op naam aangewezen zijn in de Amsterdam Bis:

Amsterdam Museum
Bijlmer Parktheater
BIMHUIS
De Balie
de Meervaart
de Toneelmakerij
Eye Filmmuseum
Foam
Frascati
Het Concertgebouw
Holland Festival
IDFA
Internationaal Theater Amsterdam
Koninklijk Concertgebouworkest
Melkweg
Muziekgebouw aan ’t IJ
Nationale Opera & Ballet
Paradiso
Podium Mozaïek
Stedelijk Museum Amsterdam
Tolhuistuin

In de Amsterdam Bis zijn negen functies opgenomen waarvoor in totaal veertien instellingen geselecteerd worden.

 

Functie 1
Theatergezelschap of theaterproductiemaatschappij dat/die vanuit een duidelijke missie gericht op de inclusieve stad nieuwe/onvertelde verhalen van jonge en/of nieuwe makers centraal stelt, interdisciplinair werkt, een sterke verbinding met de stad heeft en een breed en divers publiek trekt onder meer in grote zalen.

In deze functie zijn 2 plekken beschikbaar.

Aangevraagd voor deze functie:
George & Eran Producties
Likeminds
Orkater
PodiumPartners
RIGHTABOUTNOW INC.
ROSE stories
Silbersee
Urban Myth

 

Functie 2
Dansgezelschap met productiehuisfunctie dat hedendaags repertoire en nieuwe dansvormen centraal stelt, een sterke verbinding met de stad heeft en een breed en divers publiek trekt onder meer op grote podia.

In deze functie is 1 plek beschikbaar.

Aangevraagd voor deze functie:
ICK Amsterdam
LeineRoebana
Nicole Beutler Projects

 

Functie 3
Dansgezelschap dat vanuit een duidelijke missie gericht op de inclusieve stad nieuwe dansvormen en jonge en/of nieuwe makers centraal stelt, een sterke verbinding met de stad heeft en een breed en divers publiek trekt onder meer op grote podia.

In deze functie is 1 plek beschikbaar.

Aangevraagd voor deze functie:
ISH

 

Functie 4
Presentatie-instelling voor hedendaagse beeldende kunst die vanuit een duidelijke missie gericht op de inclusieve stad nieuw werk van jonge en/of nieuwe makers centraal stelt, interdisciplinair werkt, een sterke verbinding met de stad heeft en een breed en divers publiek trekt.

In deze functie zijn 2 plekken beschikbaar.

Aangevraagd voor deze functie:
CBK Zuidoost
de Appel
Framer Framed
W139

 

Functie 5
Instelling voor woordkunst en letteren die vanuit een duidelijke missie gericht op de inclusieve stad programma’s ontwikkelt, een sterke verbinding met de stad heeft en een breed en divers publiek trekt.

In deze functie is 1 plek beschikbaar.

Aangevraagd voor deze functie:
SLAA

 

Functie 6
Multidisciplinair productiehuis voor talentontwikkeling en cultuureducatie voor kinderen en jongeren, gericht op bestaande kunstvormen en op het ontdekken van nieuwe kunstvormen door jonge makers.

In deze functie is 1 plek beschikbaar.

Aangevraagd voor deze functie:
de Vrolijkheid
Nowhere

 

Functie 7
Presentatie- en ontwikkelinstelling die opereert op het kruispunt van kunst, wetenschap en technologie en zich richt op de culturele impact van nieuwe technologieën.

In deze functie is 1 plek beschikbaar.

Aangevraagd voor deze functie:
Nemo
Next Nature Network
Waag

 

Functie 8
Podium en platform voor debat en programma’s over kunst, cultuur, politiek en ontwikkelingen in de stad.

In deze functie is 1 plek beschikbaar.

Aangevraagd voor deze functie:
Imagine IC
Pakhuis de Zwijger

 

Functie 9
Muziekgezelschap (ensemble) dat op zowel nationale als internationale podia optreedt, aandacht heeft voor verbinding met andere genres en voor talentontwikkeling.

In deze functie zijn vier plekken beschikbaar, te weten voor een blazersensemble, een strijkersensemble, een ensemble voor hedendaagse muziek en een koor.

Aangevraagd voor deze functie:
Amsterdam Sinfonietta
Asko l Schönberg
Cappella Amsterdam
Nederlands Blazers Ensemble

 

De commissies van de kunstraad starten vandaag met hun beoordeling van de aanvragen. Op 22 april ontvangen de instellingen het preadvies, waarbij zij kunnen reageren op feitelijke onjuistheden. Op 15 juni presenteert de kunstraad het advies Amsterdam Bis – Kunstenplan 2021-2024.

De data waarop de kunstraad vergadert over de komende kunstenplanadvisering zijn hier te vinden:

 

Vergaderdata Kunstenplanadvisering 2021-2024