Nieuwsartikel

Sectorgesprekken Verkenning Amsterdamse Kunstraad

De Amsterdamse Kunstraad nodigt makers, vertegenwoordigers van culturele instellingen en andere collega’s uit het kunstenveld uit voor sectorgesprekken ter voorbereiding op de Verkenning van de kunstraad. 

Verkenning
Eens in de vier jaar stelt de Amsterdamse Kunstraad een Verkenning op, die de opmaat vormt naar een nieuw kunstenplan. De Verkenning is een vaste taak van de kunstraad, vastgelegd in onze verordening:  

‘Een beeld van het culturele landschap, aanwezige functies en hun spreiding binnen de stad, een overzicht van de sterkten en zwakten binnen de cultuursector, de relatie met andere portefeuilles en stadsdelen […]’  

 Hoewel op dit moment nog niet zeker is wanneer het nieuwe kunstenplan van start gaat (staatssecretaris Gunay Uslu neemt na het zomerreces een besluit over een mogelijke verlenging van de landelijke cultuurplanperiode, dat kan ook gevolgen hebben voor het Amsterdamse kunstenplan), vindt de kunstraad het belangrijk om het nieuwe gemeentebestuur te informeren over de stand van de Amsterdamse cultuursector.  

 Voor de Verkenning voert de Amsterdamse Kunstraad gesprekken met onder meer het AFK en de verschillende stadsdelen, maar bovenal met het Amsterdamse culturele veld. Samen met ACI organiseert de kunstraad in de maand september verschillende bijeenkomsten waarin per discipline besproken wordt wat de belangrijkste ontwikkelingen zijn, welke issues niet buiten beeld mogen blijven en wat de sector nodig heeft. Organisaties en initiatieven die niet aangesloten zijn bij ACI zijn ook van harte welkom hierbij aan te sluiten. 

Sectorgesprekken
De gesprekken per discipline vinden plaats op de volgende data en duren twee uur: 

Broedplaatsen donderdag 8 september 15.00 uur

Muziek & Muziektheater donderdag 15 september 12.00 uur

Beeldende Kunst en Digitale Cultuur – POI dinsdag 20 september 18.00 uur  

Musea, Erfgoed en Monumenten woensdag 21 september 15.00 uur 

Letteren & Debat donderdag 22 september 10.00 uur  

Kunst- en Cultuureducatie donderdag 22 september 13.00 uur 

Theater dinsdag 27 september 15.00 uur 

Film & Media donderdag 29 september 10.00 uur  

Dans donderdag 29 september 15.00 uur

Aanmelden
Aanmelden kan via rsvp@kunstraad.nl, graag met vermelding van de datum en de discipline.  

U ontvangt begin september een bevestiging van aanmelding. Voorafgaand aan een overleg ontvangt u een agenda en informatie over de locatie en deelnemers.  

Voor opmerkingen en vragen: post@kunstraad.nl.