Nieuwsartikel

Integriteit kunstenplanadvisering

De kunstraad is een onafhankelijk adviesorgaan. Om onafhankelijke advisering te waarborgen, willen wij alle mogelijke (schijn van) belangenverstrengeling voorkomen. Leidraad is de Verordening op de Amsterdamse Kunstraad, in het bijzonder artikel 7.6 en 7.8. Indien een adviseur een belang heeft bij een subsidieaanvraag, of als de schijn daartoe gewekt wordt, zal deze adviseur niet deelnemen aan de beoordeling van de aanvraag. Als het een instelling betreft die opteert voor een functieplek, zal de adviseur ook niet deelnemen aan de advisering over het toewijzen van de functieplek.

 

De volgende adviseurs onthouden zich van deelname aan beoordeling*:

Dorothy Blokland – Podium Mozaïek

Lex ter Braak – Eye Filmmuseum

Irene de Craen – Framer Framed

Timo Demollin – Stedelijk Museum Amsterdam

Wim Dijkstra – Cappella Amsterdam, Podium Mozaïek

Hildegard Draaijer – de Meervaart

Maarten Gulickx – Podium Mozaïek

Jappe Groenendijk – George & Eran Producties

Djoere de Jong – Holland Festival en Podium Mozaïek

Lisa Reinheimer – ICK Amsterdam

Gijs Schunselaar – Imagine IC

Paulette Smit – Internationaal Theater Amsterdam

Jolanda Spoel – RIGHTABOUTNOW INC.

Leo Spreksel – RIGHTABOUTNOW INC.

Jaïr Stranders – De Balie

Karen Welling – Holland Festival

Simone Zeefuik – Imagine IC

 

*Bij vragen over deze lijst of bij twijfel over de betrokkenheid van adviseurs bij de beoordeling van specifieke aanvragen voor de Amsterdam Bis kunt u contact opnemen met Guikje Roethof, algemeen secretaris of Barbara van de Water, senior beleidsmedewerker via 020-6264315.