Nieuwsartikel

Samenstelling commissies kunstenplanadvisering

Ten behoeve van de advisering Kunstenplan 2025-2028 heeft de Amsterdamse Kunstraad zes commissies samengesteld. De samenstelling is een aanvulling op het beoordelingskader en is hier te vinden.