Nieuwsartikel

Gesprekken kunstraad met ACI over Verkenning

Eens in de vier jaar produceert de Amsterdamse Kunstraad de Verkenning. Deze beschrijving van het culturele landschap en het culturele klimaat in de stad vormt de opmaat naar het Kunstenplan 2021-2024.

 

 

 

Bijeenkomsten met het veld

Het onderzoek voor dit project, waar het bureau en de commissies van de kunstraad al een aantal maanden mee bezig zijn, moet medio januari 2019 afgerond zijn. Bij het opstellen van de Verkenning maakt de kunstraad graag gebruik van alle kennis die in de stad aanwezig is.

Samen met het ACI organiseert de kunstraad daarom bijeenkomsten waarin per discipline besproken kan worden wat de belangrijkste ontwikkelingen zijn en welke issues niet buiten beeld mogen blijven. De uitnodigingen voor deze bijeenkomsten worden via het ACI verspreid. ACI heeft een brede achterban waarin zowel gesubsidieerde als ongesubsidieerde instellingen zijn aangesloten. Aansluiting bij het ACI is echter geen voorwaarde om mee te praten, ieder die professioneel actief is in een van de disciplines en het gesprek over zijn vakgebied wil meemaken is in principe welkom.

Aanmelding geschiedt in dat geval via de kunstraad door een e-mail te sturen naar rsvp@kunstraad.nl

 

De bijeenkomsten vinden plaats bij Amsterdam Marketing, de Amsterdamzaal van de Kamer van Koophandel en op het bureau van de Amsterdamse Kunstraad. Agenda en locatie worden een week voor de bijeenkomst aan de deelnemers opgestuurd.

 

Muziek en Muziektheater
dinsdag 16-okt, 10-12 uur

 

Musea en Erfgoed
woensdag 17-okt, 15-17 uur

 

BKFNMA
donderdag 18-okt, 13-15 uur

 

Theater
dinsdag 30-okt, 10-12 uur

 

Dans
dinsdag 30-okt, 13-15 uur

 

Film en Media
woensdag 31-okt, 10-12 uur

 

Kunst- en cultuureducatie
woensdag 31-okt, 15-17 uur

 

Letteren en Debat
vrijdag 2-nov, 10-12 uur