Nieuwsartikel

Benoeming nieuwe bestuursleden AKr

Trefwoorden

Vandaag heeft de gemeenteraad besloten Katja Weitering en Jaïr Stranders te benoemen tot bestuurslid van de kunstraad.

Katja Weitering

Katja Weitering wordt voorzitter van de commissie Musea en Jaïr Stranders, die al als commissielid Theater betrokken was bij de kunstraad, voorzitter van de commissie Theater. Bestuursleden van de kunstraad worden geworven op basis van hun cv, hun kennis van het culturele veld en hun ervaring in de cultuuradvisering. Katja Weitering is hoofd Projectbureau van Museum Catharijneconvent en Jaïr Stranders werkt als docent filosofie en spel onder andere aan de Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten en is mede-initiatiefnemer van Theater Na de Dam.
Jaïr StrandersVacatures worden altijd opengesteld voor ieder die wil reageren, waarna kandidaten worden getoetst door een benoemingscommissie bestaande uit de voorzitter AKr, de directeur Kunst en Cultuur namens de wethouder en een onafhankelijke derde, in dit geval Cathelijne Broers, directeur van de Hermitage en de Nieuwe Kerk. De benoeming geschiedt door de gemeenteraad na instemming met de voordracht door het College van B&W.