Nieuwsartikel

Felix Rottenberg benoemd als nieuwe voorzitter AKr

Op 20 januari heeft de gemeenteraad oud-politicus en publicist Felix Rottenberg benoemd tot nieuwe voorzitter van de Amsterdamse Kunstraad. Rottenberg volgt oud-voorzitter Gerard de Kleijn op en zal de kunstraad leiden in het adviseringsproces Kunstenplan 2017-2020 dat op 1 februari van start gaat.

Stemming in de gemeenteraad wees uit dat de heer Rottenberg kan rekenen op een breed draagvlak in de gemeenteraad. Er zijn 44 stemmen uitgebracht, 30 leden stemden voor, 12 tegen en 2 blanco. De benoeming is geschied op voordracht van het college van B & W, dat zich heeft laten adviseren door een benoemingcommissie bestaande uit drie leden: wethouder Ollongren, oud-voorzitter van de AKr, Gerard de Kleijn en de directeur van het Van Gogh Museum, Axel Rüger. Uit de openbare werving kwam de heer Rottenberg op basis van zijn kennis van en ervaring met de cultuur in de stad als beste kandidaat naar voren.

Felix Rottenberg gaat invulling geven aan de nieuwe rol van de kunstraad. Door de wijziging van de kunstenplansystematiek is het accent in de werkzaamheden van de kunstraad verschoven. Naast de advisering over de aanvragen die worden ingediend in de Amsterdamse basisinfrastructuur (de A-Bis), gaat de kunstraad zich intensiever bezig houden met de beleidsadvisering. Het uitgangspunt blijft dat de kunstraad gevraagd en ongevraagd kan adviseren over alle onderwerpen die te maken hebben met het cultuurbeleid van de stad. De verwachting is dat Felix Rottenberg op een creatieve en inspirerende wijze invulling zal geven aan die opdracht.

Felix Rottenberg heeft in het verleden vele functies vervuld in de culturele sector en in de politiek. Zo was hij oprichter en directeur van De Balie en voorzitter van het bestuur van het Internationaal Film Festival Rotterdam en het Nederlands Film Fonds.
Op dit moment is hij onder meer voorzitter van de Wiardi Beckman Stichting, het wetenschappelijk bureau van de PvdA; van een Portal voor Audiovisuele Makers PAM; en van de Theatertroep, een gezelschap van jonge theatermakers.