Nieuwsartikel

Raad in Residence: Raad voor Cultuur meets Art & Tech

In samenwerking met Waag Society, Mediamatic en Pakhuis de Zwijger organiseerde de AKr op 23 november jl. een ontmoeting met pioniers uit diverse praktijken van Art & Tech. De avond vindt plaats in Pakhuis de Zwijger met verschillende gasten werkzaam in de E-Culture.

 

Commissielid van de AKr Tijmen Schep, werkzaam als creatief directeur van medialab Set Up, verzorgt een introductie over e-culture. Of moet je zeggen digitale cultuur, of emergente cultuur, of creatieve industrie of gewoon ‘leuke dingen met computers’? The sector formerly known as e-culture. Met een korte presentatie laat Tijmen zien hoezeer technologie verweven is in ons leven en uitstraalt naar andere sectoren. Technologie is taal, tool, expressie en politiek. De overheid is belangrijk om innovatie te stimuleren besluit hij zijn betoog.

 

Maatschappij en kunst
Caroline Nevejan, Chief Science Officer, gemeente Amsterdam, bepleit het belang van ‘constant samen onderzoek’. Een samenwerking tussen Amsterdam, de regio, kennisinstellingen, de creatieve opleidingen, de creatieve industrie, het MKB en het bedrijfsleven is essentieel om tot goed beleid te komen. Beleid, ontwerp en onderzoek zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Nevejan zegt het shockerend te vinden hoe weinig kunst en cultuur aanwezig zijn binnen projecten. Het staat ook nergens op de begroting. Daar waar de rechtstaat wordt ontworpen, is kunst fundamenteel zegt Nevejan. Kunstenaars moeten meehelpen om onze staat te ontwerpen. Kunstenaars moeten hun rol nemen en krijgen bij het vormgeven van de stad en het land. Bij de armoedebestrijding worden nu industrieel vormgevers ingezet, maar er is op dit terrein een wereld te winnen.

Investeren in kunst is nodig, aldus Nevejan. Kunst geeft ons radicaal realisme (een spiegel voor de maatschappij), schoonheid en toekomst. Kunst is een ambacht en wordt niet genoeg erkend.

Nevejan roept de Raad voor Cultuur op om positie te nemen in een brief:

“Amsterdamse instellingen hebben publiek domein verdedigd en vorm gegeven door alle technologie bubbels heen voor meer dan 25 jaar.  Wij zijn hierin uniek in de wereld. European Innovation Award 2017 vanwege deze publieke en creatieve industrie.

Verguisd vanwege niet herkende interdisciplinariteit destijds, is in deze Amsterdamse instellingen de inhoudelijke en de proces kennis om samen met anderen de nieuwe rechtstaat en het nieuwe dagelijkse leven, vorm te geven.

Positioneer die kennis nu in het hart van de toekomst. De stad, het land en de wereld heeft dit nodig.”

 

Waag Society en Mediamatic
Chris Julien, research director bij Waag Society, laat kort enkele recente projecten zien.
Marleen Stikker, directeur van Waag Society, vertelt dat De Waag trekker is van de nationale wetenschapsagenda Smart, Liveable Cities. Een belangrijk uitgangspunt hierbij is, te zoeken naar de verbinding tussen disciplines en instituten, tussen wetenschap, maatschappij en bedrijfsleven. Wetenschappers willen graag met kunstenaars werken aldus Stikker. E-culture zou niet in een la onderin gelegd moeten worden – wat nu soms gebeurt. Amsterdam zou een plek moeten creëren en tentoonstellingen op dit gebied voor een aantal maanden naar Nederland halen.

Willem Velthoven, directeur van Mediamatic, geeft een overzicht van 25 jaar Mediamatic. Kunstprojecten van 1983 tot heden op het gebied van verbinding, duurzaamheid. Op dit moment legt Mediamatic zich toe op projecten die niet via internet kunnen.

 

Pauline Dresscher, maker en researcher, kijkt naar de keten. De basis is culturele technologie. We hebben technologieën nodig om ons te weren. De onafhankelijke kunstenaar moet ruimte krijgen om onderzoek te doen.

 

Barbera Wolfensberger, DG Cultuur en Media van OCW, sloot de avond af en vertelde kort over haar functie en de nieuwe minister. Hierna beantwoordde ze vragen uit het publiek.