Nieuwsartikel

Advies: Culturele Investeringsrekening Amsterdam

Vandaag presenteert de Amsterdamse Kunstraad het advies Culturele Investeringsrekening Amsterdam. Het advies bevat aanbevelingen op het gebied van kunst en cultuur om de schaalsprong te bewerkstelligen die Amsterdam nu doormaakt. De kunstraad adviseert hiervoor een intensivering van het jaarlijks cultuurbudget van 160 naar 200 miljoen euro.

 

Allereerst vraagt de kunstraad aandacht voor de individuele kunstenaar, op wie bezuinigingen veelal zijn verhaald. De kunstraad adviseert onder meer om de Fair Practice Code op te nemen in het Kunstenplan. Instellingen worden hierdoor geacht om kunstenaars weer op een correcte manier te honoreren.

 

Daarnaast benadrukt de kunstraad de functie van kunst en cultuur in een metropool als Amsterdam. De stad groeit en blijft groeien. Jaarlijks trekt ze 17 miljoen bezoekers. Een ontwikkeling van stad naar metropool vraagt om een uitbreiding van culturele voorzieningen.

20171101-Advies-Culturele-Investeringsrekening
In het advies gaat de kunstraad in op de sociale en maatschappelijke rol die kunst in een metropool kan hebben. Kunst en kunstenaars kunnen antwoord bieden op sociale vraagstukken omtrent diversiteit of ruimtelijke vraagstukken als druktespreiding.

Behalve uitbreiding is verbinding tussen die voorzieningen van wezenlijk belang. De kunstraad pleit voor een culturele infrastructuur: verbinding tussen klein en groot, particulier en gesubsidieerd.

 

Het volledige advies is hier te lezen. In de Volkskrant van 1 november verscheen een interview met Felix Rottenberg over het uitgebrachte advies. Het interview is hier te lezen.