Nieuwsartikel

Terugblik op de Amstelconferentie

De Amstelconferentie van 5 februari jongstleden is vastgelegd. Deze videoregistratie is vanaf nu te bekijken op de website van de kunstraad.

Videoregistratie van de Amstelconferentie door Kester Dixon en Eric de Clercq

In de aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen vond de Amstelconferentie plaats. Deze bijeenkomst was georganiseerd door de raadscommissie Jeugd en Cultuur en de kunstraad om een vervolg te geven aan het advies De Stad is nooit af. Tijdens de conferentie is gesproken over de druk op het UNESCO-erfgoed, over een betere spreiding van bezoekers over de stad, en vooral over het organiseren van een culturele dimensie in de schaalsprong die de stad bezig is te maken.
Aan tafel zaten politici die nu onderhandelen over een coalitieakkoord en de ambtelijke top op terreinen van cultuur, ruimte en duurzaamheid. Inleidingen werden verzorgd door OBA-directeur Martin Berendse, en Rijksbouwmeester Floris Alkemade.
Wat voor stad wil Amsterdam zijn? Naast de videoregistratie is hier een schriftelijk verslag te lezen.