Nieuwsartikel

Debat Op zoek naar een stadsbouwmeester? – 7 februari 2020

Met de publicatie De stad is nooit af heeft de Amsterdamse Kunstraad in 2017 een aantal aanbevelingen gedaan over hoe om te gaan met de drukte in de stad. Een van deze aanbevelingen is het aanstellen van een stadsbouwmeester, om onder meer bij stadsuitbreiding integraal denken te bevorderen en de kwaliteit van de architectuur te bewaken. De stadsbouwmeester beschikt, net als de Rijksbouwmeester, over een budget, een eigen organisatie en een horizon van zeven jaar. Deze aanbeveling is overgenomen in het coalitieakkoord (2018) van GroenLinks, D66, PvdA en SP, maar tot op heden is er geen besluit over genomen.

De Amsterdamse Kunstraad organiseert op vrijdag 7 februari i.s.m. Arcam een debat over het aanstellen van een stadsbouwmeester.

Felix Rottenberg, voorzitter van de Amsterdamse Kunstraad, houdt een inleiding waarna een aantal experts met elkaar in debat gaat over de vraag welke hobbels er nog genomen moeten worden om tot een stadsbouwmeester te komen.

Het panel bestaat uit:
Liesbeth van der Pol (architect/eigenaar Dokarchitecten en voormalig Rijksbouwmeester)

Tako Postma (architect, lid van de Commissie Ruimtelijke Kwaliteit van de gemeente Amsterdam en stadsbouwmeester in Delft)

Indira van ’t Klooster (directeur Arcam)

Het debat staat onder leiding van Guikje Roethof, algemeen secretaris van de Amsterdamse Kunstraad. Journalist en sociaal geograaf Floor Milikowski heeft op verzoek van de kunstraad een essay geschreven, dat na afloop van het debat aan wethouder Marieke van Doorninck wordt overhandigd.

DEBAT Op zoek naar een stadsbouwmeester?
Vrijdag 7 februari
19.00-21.00 uur (zaal open: 18.30 uur)

Compagnietheater
Kloveniersburgwal 50
Amsterdam

Toegang is gratis
aanmelden via rsvp@kunstraad.nl