Nieuwsartikel

Een brede A-Bis

Op verzoek van de wethouder heeft de Amsterdamse Kunstraad op 5 juli het advies over de Amsterdamse Basisinfrastructuur (A-Bis) voor de periode 2021-2024 uitgebracht. De kunstraad stelt een uitbreiding van de A-Bis voor, waarbij een meer gelijkwaardig en integraal kunstenplan nagestreefd wordt. De samenstelling van de A-Bis is strategisch, sluit aan bij het landelijke beleid en is een vertaling van de beleidsprioriteiten in Amsterdam. Het beleid van het huidige College van B en W stuurt aan op verandering. Dat moet volgens de kunstraad een vertaling krijgen in de A-Bis en niet alleen maar worden ondergebracht bij het AFK, dat op afstand van de politiek staat.

Op advies van de kunstraad wijst het gemeentebestuur de A-Bis aan. Dit zal gebeuren in de Hoofdlijnen 2021-2024, die uiterlijk in november 2019 door de gemeenteraad wordt vastgesteld. Bovenstaande video laat zien welke overwegingen ten grondslag liggen aan de geadviseerde A-Bis.