Nieuwsartikel

nieuwe samenstelling commissie Cultuurhuizen

De commissie Cultuurhuizen van de AKr kent een nieuwe ledensamenstelling.

In de bestuursvergadering van 16 oktober jongstleden is het laatste commissielid benoemd. Daarmee is de commissie Cultuurhuizen voltallig. De commissie bestaat uit AKr-adviseurs die veelal zitting nemen in andere discipline commissies. Op die manier kunnen de vier cultuurhuizen gezamenlijk vanuit verschillende disciplines bekeken worden.

 

De huidige samenstelling is als volgt:

 

Jolanda Spoel

Floortje Bakkeren

Wim Dijkstra

John Leerdam

René van der Kolk

Gijs Schunselaar

 

Meer informatie over de commissieleden vindt u op de pagina: wie we zijn.