Nieuwsartikel

Kunstraad gevraagd om advies kunstenaarsvisum

GroenLinks (Rutger Groot Wassink en Lene Grooten) heeft het initiatief ‘Een kunstenaarsvisum voor Amsterdam’ ingediend, naar aanleiding van een idee voor het invoeren van een kunstenaarsvisum in de Verkenning 2014 van de Amsterdamse Kunstraad. Donderdag 7 april is het initiatiefvoorstel besproken in de raadscommissie Jeugd en Cultuur.

Inspreker Wytske Visser van de Rijksakademie beargumenteerde dat de stad via de Rijksakademie en andere postacademische instellingen en via het kunstvakonderwijs talenten naar Amsterdam kan halen, maar er niet in slaagt om deze talenten vast te houden. Internationale kunstenaars, die in Amsterdam willen wonen en werken, dienen in het bezit te zijn van een verblijfsvergunning, maar de voorwaarden waaronder de landelijke Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) een dergelijke vergunning verleent, zijn niet toegesneden op beginnende, zelfstandig opererende kunstenaars.

Wethouder Ollongren oogstte veel lof voor haar positieve reactie op het voorstel. Zij ervaart het initiatief van GroenLinks als een goede steun in de rug bij haar pogingen de drempels te verlagen voor afgestudeerde talentvolle kunstenaars die na hun studie een zelfstandige beroepspraktijk willen starten in Amsterdam. Ollongren is reeds in overleg met minister Kamp van Economische Zaken om de uitzonderingspositie die sinds kort bestaat voor internationale werknemers van start-ups ook van toepassing te laten zijn op zelfstandige kunstenaars. De ondertekening van de Citydeal Warm Welkom Talent later deze maand biedt daar een kader voor.

De raadsleden waren met uitzondering van de woordvoerders van de VVD en het CDA zeer enthousiast over het kunstenaarsvisum. Zeeger Ernsting van GroenLinks was blij dat het College van B en W het initiatief uit de raad zo voortvarend had opgepakt. Hij zag wel een groot verschil tussen kunstenaars en medewerkers van kleinschalige ICT-bedrijven. Pia van den Berg wees op het verschil in bevoegdheden op het terrein van visumverstrekking tussen Berlijn en Amsterdam, een stad die door de indieners als voorbeeld werd aangehaald. Ook Marcel van den Heuvel van D66 stond volledig achter het idee en dacht er een concreet plan moest komen om het kunstenaarsvisum werkelijk in te kunnen voeren. Hij vroeg, net als de PvdA en GroenLinks, om een advies van de kunstraad, mogelijk in samenspraak met de Raad voor Cultuur. De wethouder sloot zich aan bij die vervolgstap.