Nieuwsartikel

21 A-Bis aanvragen ontvangen

De Amsterdamse Kunstraad heeft 21 aanvragen in het kader van het Kunstenplan 2017-2020 ontvangen van de instellingen in de Amsterdamse Basisinfrastructuur. De instellingen hebben een aanvraag ingediend bij de afdeling Kunst en Cultuur van de gemeente Amsterdam, die de aanvragen ter advisering heeft voorgelegd aan de kunstraad.

De 21 instellingen hebben totaal voor 70.5 miljoen euro aangevraagd. Het bedrag dat de Gemeente Amsterdam beschikbaar heeft gesteld voor de Amsterdamse Basisinfrastructuur is 62.2 miljoen euro. Dit budget is dus voor 8.3 miljoen euro overvraagd.

 

Overzicht aanvragen

 

Amsterdam Museum 8.538.527

Bijlmer Parktheater 1.415.000

Bimhuis 1.392.000

De Balie 800.000

Foam 1.058.000

Frascati 2.255.920

Het Concertgebouw 1.162.000

Holland Festival 890.000

ICK 850.000

IDFA 700.000

Koninklijk Concertgebouworkest 7.141.000

Meervaart, de 2.980.000

Muziekgebouw aan ’t IJ 2.950.000

Nationale Opera en Ballet 13.506.920

Paradiso 682.815

Podium Mozaïek 1.147.904

Stadsschouwburg Amsterdam 4.968.410

Stedelijk Museum Amsterdam 12.652.740

Tolhuistuin 905.014

Toneelgroep Amsterdam 3.393.092

Toneelmakerij, de 1.150.000


Adviseringsprocedure kunstraad


De komende maanden formuleren de commissies van de kunstraad een preadvies over de 21 aanvragen. A-Bis instellingen ontvangen op korte termijn informatie van de kunstraad door welke commissie hun aanvraag zal worden beoordeeld en wie hun contactpersoon is bij de AKr. De commissieleden vullen, voordat de commissievergaderingen plaatsvinden, een zogenaamde digitoets in over de aanvraag en de instelling. Deze digitoetsen dienen ter voorbereiding van de vergaderingen en worden niet openbaar gemaakt. Tijdens de eerste commissievergadering krijgen de instellingen de gelegenheid hun aanvraag toe te lichten en vragen van de commissieleden te beantwoorden. Dit is facultatief. Hierna volgen de reguliere vergaderingen, waarin de aanvraag uitgebreid besproken wordt.


Preadviezen

Eind april hebben de commissies hun beraadslagingen afgerond en overeenstemming bereikt over een preadvies aan het bestuur van de kunstraad. Deze preadviezen worden zowel naar het bestuur van de AKr gestuurd als naar de instellingen. Deze stukken worden vertrouwelijk gestuurd en door de AKr niet openbaar gemaakt. Instellingen krijgen de gelegenheid te reageren op feitelijke onjuistheden. Dat kan schriftelijk naar de AKr en/of mondeling bij de hoorcommissie, wanneer een instelling het vermoeden heeft van procedurele manco’s. De hoorcommissie rapporteert vervolgens aan het bestuur van de kunstraad. In de preadviezen zal staan of het gevraagde bedrag volledig wordt toegekend of gedeeltelijk. Het bestuur bepaalt in de laatste integrale afweging wat het geadviseerde budget wordt per instelling.


Presentatie adviezen 15 juni

Het bestuur van de kunstraad besluit, na afstemming met de directie van het AFK en na de hoorcommissie gehoord te hebben, de verschillende preadviezen over te nemen of aan te passen. Hiermee stelt de AKr het advies over de A-Bis 2017-2020 vast. Op 15 juni wordt het advies aangeboden aan wethouder Ollongren en de gemeenteraad.