Wim Manuhutu

Wim Manuhutu was tot juli dit jaar directeur van het Migratie Museum in Den Haag. Hij was van 1987 tot en met 2008 directeur van het Museum Maluku in Utrecht, een van de weinige etnografische musea en daarmee een wegbereider voor kennis op het vlak van erfgoed en diversiteit. Van 2000 tot en met 2004 was Manuhutu voorzitter van de werkgroep Migratiegeschiedenis binnen het project Cultureel Erfgoed Minderheden van het ministerie van OCW en de Mondriaan Stichting. Van 2004 tot 2008 was Manuhutu voorzitter van de sectie Culturen van de Nederlandse Museum Vereniging. Hij is lid van de redactie van de debatreeks Framer Framed dat de positie van transculturele kunst in Nederland kunstinstellingen onderzoekt door middel van debatten en publicaties. Wim Manuhutu is sinds 2004 lid van de Benoemings- en Adviescommissie van de Raad voor Cultuur.

Wim is dubbeladviseur kunstraad-AFK.