Wim Dijkstra

Wim Dijkstra studeerde orgel en kerkmuziek aan het Sweelinck Conservatorium te Amsterdam en koordirectie aan het Rotterdams Conservatorium. Als organist van de Grote of Sint Nicolaaskerk te Monnickendam is hij de vaste bespeler van het Gerstenhauerorgel (1780). Samen met dirigent Maria van Nieukerken startte hij in 2004 de concertserie Bach in Monnickendam. Hij heeft een uitgebreide concertpraktijk als solist en begeleider. Zijn repertoire omvat werken uit alle periodes van de muziekgeschiedenis. Hij maakte cd-opnames van het volledige Wohltemperierte Klavier van Bach op het Garrelsorgel (1742) van de Nicolaaskerk in Purmerend en het Müllerorgel (1734) van de Waalse Kerk in Amsterdam. Als koordirigent is hij werkzaam in Haarlem, Leiden en Onderdijk. Hij werkte als repetitor voor Holland Opera en stond aan de wieg van het Leidse operagezelschap Opera Festa.