Timo Demollin

Timo Demollin (1988) is beeldend kunstenaar en studeerde aan het Sandberg Instituut. Sinds september 2022 is hij artist in residence aan de Rijksakademie. Zijn kunstpraktijk bestaat uit installaties, sculpturen en geschreven teksten over de economische structuren die ten grondslag liggen aan hedendaagse kunst en de samenleving. De werken leveren commentaar op thema’s als klassendynamiek, competitieve marktlogica, openbaar bestuur en de spanningen tussen publieke en private belangen binnen institutionele contexten. Demollin nam in 2020 deel aan de groepstentoonstelling In the Presence of Absence, Voorstellen voor de museumcollectie in het Stedelijk Museum Amsterdam. Gelijktijdig verscheen zijn kunstenaarspublicatie Visit (1883–2020), Notes on Museumplein’s exhibitionary complex across coloniality and modernity, met bijdragen van verschillende wetenschappers en cultuurbeoefenaars.