Timo Demollin

Timo Demollin is beeldend kunstenaar en studeerde aan het Sandberg Instituut. Zijn praktijk verkent de eigendomsverhoudingen, institutionele structuren en economische relaties waar de productie en distributie van kunst aan onderhevig zijn. Belangrijke startpunten hierbij zijn de geschiedenis, architectuur en ideologie van kunstruimtes en de relatie tussen concrete materiële productie en de immateriële productie van cultureel kapitaal. Dit artistiek onderzoek resulteert in installaties, sculpturen, teksten en tentoonstellingen die de processen van waardecreatie en het spanningsveld tussen publieke en private ruimtes adresseren.
Zijn scriptie ‘Full Disclosure: processes of corporatization in the public eye’, over de verzelfstandiging van publieke musea en de institutionele verstrengeling van beeldende kunst en financieel kapitaal, werd in februari 2018 gepubliceerd op de website van Platform BK, de belangenorganisatie voor beeldend kunstenaars.