Menno Hartman

Menno Hartman (1971) studeerde voor leraar Nederlands aan de HvA/UvA en vervolgens moderne letterkunde aan de UvA. Na zijn studie werkte hij voor het Nederlands Letterenfonds en sinds 2008 is hij werkzaam bij Uitgeverij van Oorschot, eerst als acquirerend redacteur en later als uitgever. Hij was redacteur bij literaire tijdschriften Bunker Hill en Tirade, werkte bij Perdu, had zitting in de adviesraad van de SLAA (Stichting Literaire Activiteiten Amsterdam). In 2001 richtte hij de recensiewebsite Literair Nederland op (www.literairnederland.nl) en is daar nog altijd bij betrokken.
Tweemaal per jaar geeft hij masterclasses aan de UvA aan studenten van de Master redacteur/editor, over het redigeren van een boek. Voor praatjes over vertalen en vertalingen weet men hem wel te vinden. Hartman is bestuurslid van de Po√ęzieclub en schrijft recensie over po√ęzie voor tijdschrift Awater.