Menno Hartman

Menno Hartman (1971) is sinds 2008 werkzaam bij Uitgeverij van Oorschot, eerst als acquirerend redacteur en later als uitgever. Daarnaast schrijft Hartman recensies over poëzie voor het tijdschrift Awater, is hij voorzitter van de stichting Dichter des Vaderlands en geeft hij tweemaal per jaar gastcolleges aan de Universiteit van Amsterdam (UvA) voor de masterclass redacteur/editor. Hartman studeerde voor leraar Nederlands aan de Hogeschool van Amsterdam/UvA en vervolgens moderne letterkunde aan de UvA. Na zijn studie werkte hij voor het Nederlands Letterenfonds, werkte hij bij Perdu en was hij redacteur bij de literaire tijdschriften Bunker Hill en Tirade. Hartman had eerder zitting in de adviesraad van de SLAA (Stichting Literaire Activiteiten Amsterdam) en was bestuurslid van de Poëzieclub. In 2001 richtte hij de recensiewebsite Literair Nederland op, daar is hij nog altijd bij betrokken.