Martin van Engel

Martin van Engel (1979) is expert op het gebied van stedelijke jongerencultuur, participatie en culturele diversiteit. Hij werkte bij Nationale Jeugdraad, Diversion, Imagine IC en adviseerde Jongerencultuurfonds Amsterdam over jongerenparticipatie. Sinds 2017 is hij programma manager bij het Van Gogh Museum, waar hij het museum relevant maakt voor Amsterdamse jongvolwassenen met een migratieachtergrond. Zijn drive is het ‘matchen’ van educatieve programma’s met de multiculturele stad Amsterdam. Als lid van de Nederlandse Unesco commissie zet hij zich in voor het meer zichtbaar maken van cultuur diverse cultuuruitingen. Verder is hij verbonden aan Stichting Include Now, die zich inzet voor inclusiviteit in de marketing en reclamesector.