Martin van Engel

Martin van Engel (1979) is expert op het gebied van diversiteit en inclusie, stedelijke jongerencultuur en jongerenparticipatie. Hij werkte bij Nationale Jeugdraad, Diversion, Imagine IC en adviseerde het Jongerencultuurfonds Amsterdam over jongerenparticipatie. Van Engel was jarenlang programmamanager van het vierjarige onderzoeksprogramma Van Gogh Verbindt bij het Van Gogh Museum, waar hij het museum relevant maakte voor Amsterdamse jongvolwassenen met een migratieachtergrond. Zijn drive is het ‘matchen’ van educatieve programma’s met de multiculturele stad Amsterdam. Als lid van de Nederlandse Unesco Commissie zet hij zich in voor het meer zichtbaar maken van cultureel diverse cultuuruitingen. Verder is hij verbonden aan Fonds 21 (commissielid Jongeren en Maatschappij), Museum MORE (raad van advies) en Stichting Include Now, die zich inzet voor inclusiviteit in de marketing en reclamesector.