Katja Weitering

Katja Weitering is sinds 2016 Hoofd Presentaties van Museum Catharijneconvent in Utrecht. Zij is lid van het management team van dat museum en geeft leiding aan de afdeling die tentoonstellingen en educatieve programmering ontwikkelt en realiseert. Ook is zij mede verantwoordelijk voor de internationale samenwerkingsverbanden. Van 2010 tot 2016 was Katja Weitering artistiek directeur van het Cobra Museum voor Moderne Kunst in Amstelveen. Zij deed een doctoraalstudie cultuur en wetenschap aan de Universiteit van Maastricht, behaalde een Master Degree Arts Criticism aan de City University van Londen en volgde aanvullend een propedeuse kunstgeschiedenis aan de Universiteit van Amsterdam. Katja Weitering was in 2015-2016 lid van de adviescommissie Cultuureducatie van het AFK. In de periode 2014 tot en met 2017 was zij voorzitter van de commissie presentatie-instellingen en adviseur beeldende kunst bij het Mondriaanfonds. Zij is lid van ArtTable, een netwerk van professionals in het brede veld van de beeldende kunst, en lid van de External Advisory Board Arts & Culture van de Faculty of Arts & Social Sciences van de Universiteit van Maastricht. In het verleden adviseerde zij ook Stadsdeel Zeeburg, de provincie Noord-Holland en de gemeente Alkmaar.