Henk Visscher

Henk Visscher is in diverse functies (onderzoek, ontwikkeling en bestuur) actief op het terrein van de cultuur, de cultuureducatie en de geschiedenis. Hij was een van de oprichters van de Vereniging voor CultuurProfielScholen (VCPS) waarvan hij tot voor kort gedurende acht jaar voorzitter was. Op dit moment is hij lid van het bestuur van de Profielraad, waarin het EP-Nuffic (tweetalig onderwijs), het Technasium en de VCPS samenwerken ten behoeve van een optimale talentontwikkeling in het Nederlandse onderwijs. Ook werkt hij mee aan de oprichting van een vereniging van cultuurprofielscholen in het basisonderwijs, en adviseert op de boven genoemde terreinen, bijvoorbeeld over het stimuleren van de creativiteitsontwikkeling bij leerlingen. In Rotterdam is hij lid van een stichting die de verdraagzaamheid in de stad vanuit het gedachtegoed van Pierre Bayle wil stimuleren en maakt hij deel uit van de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad van het openbare onderwijs.