Ella Derksen

Ella Derksen ( 1961) heeft in 1986 een kunstopleiding afgerond en sloot zich in 1989 aan bij de oprichting van stichting Casco in Utrecht. Gedreven door de interesse om een brug te slaan van de kunst naar de samenleving richtte zij de programmering van dit kunstenaarsinitiatief begin jaren ’90 ook naar de publieke ruimte van de stad Utrecht. Vanaf 1992 werkte Ella Derksen voor de commissie kunst in de openbare ruimte in de gemeente Breda en richtte zij het Kunstcentrum Flevoland op wat later fuseerde met De Verbeelding kunst│ landschap │natuur in Zeewolde. Als directeur van dit museum realiseerde zij in 1997 het Paviljoen De Verbeelding en begeleidde de uitvoering van een aantal landschapskunstwerken. Van 2000 tot 2007 werkte Ella Derksen als adviseur voor Kunst en Bedrijf bv en realiseerde een veelheid aan kunstopdrachten voor verschillende overheden en private partijen. Hierop volgde een periode bij het Centrum Beeldende Kunst Utrecht wat zij afsloot met het interim directeurschap in 2011. In het kader van de culturele planologie werden door haar kunstenaars, ontwerpers en architecten bij gebiedsontwikkeling betrokken. Na de opheffing van CBKU wegens bezuinigingen startte Derksen ook als zelfstandig ondernemer. Zo werd zij als strategisch en artistiek adviseur betrokken bij de invulling van het kunstplan voor de NoordZuid Metrolijn in Amsterdam, in samenwerking met kunstadviesbureau Q Kunst. Sinds 2010 is Derksen nauw betrokken bij de culturele ontwikkeling van Park Vliegbasis Soesterberg. Als kwartiermaker onderzocht zij de mogelijkheden voor interdisciplinaire programma’s op het snijvlak van kunst, natuur, landschap, architectuur en (technische) innovatie. In 2015 was zij curator van de tentoonstelling EMBEDDED ART, een kunstroute van 10 km op Park Vliegbasis Soesterberg.