Dos Elshout

Dos Elshout (1955) is afgestudeerd op Doctoraal Cultuursociologie aan de Universiteit van Amsterdam in 1988. Op dit moment werkt hij op de UvA als stafdocent, waar hij promotieonderzoek doet naar de effecten van de verzakelijking op de taken en functies in de Nederlandse museumwereld. Elshout is tevens docent geweest op de Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten en hij heeft veel workshops en colleges gegeven, onder anderen in Engeland en Bulgarije. Hij geeft lezingen en publiceert regelmatig. Naast zijn wetenschappelijke werk is hij als freelancer betrokken bij het onderzoeksbureau Cadre BV in Amsterdam. Zijn nevenfuncties zijn bestuurslidmaatschappen bij Museum Dirkje Kuik in Utrecht, Stichting GRAP in Amsterdam en Stichting Vrouw & Muziek in Amsterdam.