Claire van Daal

Claire van Daal (1963) werkt als programmeur en hoofd publieksprogramma bij het Nederlands Film Festival. Ze studeerde Nederlandse Taal en Letterkunde aan de Universiteit Utrecht en specialiseerde zich in Moderne Letterkunde. Tot 2008 werkte Van Daal als studentendecaan en stafmedewerker aan de Nederlandse Filmacademie. In die laatste rol behoorden kwaliteitszorg en onderwijsontwikkeling tot haar kerntaken. In de jaren die volgden werkte Van Daal onder meer als hoofd onderwijszaken op de Hogeschool voor de Kunsten Utrecht en was ze verantwoordelijk voor de kwaliteitszorg en onderwijsontwikkeling aan de faculteit theater. Van Daal bekleedde verschillende adviesfuncties en neemt regelmatig zitting in jury’s. Ook was Van Daal lid van de commissie film van de toenmalige Raad voor de Kunst, was ze adviseur bij het Mediafonds en voorzitter van evaluatievergaderingen.