Anne de Haij

Anne de Haij werkt sinds 2014 bij het Gemeentemuseum Den Haag. Zij vervulde er verschillende functies, en werkt momenteel als adviseur op het gebied van beleid en strategie en projectmanager van grotere en complexe projecten. Beleidsmatig houdt zij zich bezig met onderwerpen als governance en bedrijfsvoering, publieksopbouw en marketing, diversiteit, internationalisering en maatschappelijke impact en was zij verantwoordelijk voor het meerjarenbeleidsplan en de Kunstenplanaanvraag bij de gemeente Den Haag. Ook schreef zij in 2017 een integrale museumvisie namens de Haagse musea. Als projectmanager was zij o.a. verantwoordelijk voor het Mondriaanjaar in het Gemeentemuseum en de doorwerking daarvan in de stad. Zo stond zij aan de basis van de Mondriaan citydressing en diverse Mondriaanactiviteiten in de stad. In 2018 werkt zij als projectleider aan ‘Glans en Geluk. Kunst uit de Wereld van de Islam’, een project op het snijvlak van tentoonstellings- en diversiteitsbeleid. Haar praktijk beslaat de economische en maatschappelijke waarde van musea, met name in een stedelijke context, en de rol van musea in het politieke en bestuurlijke domein.
Eerder was Anne de Haij als universitair docent kunstfilosofie en cultuurgeschiedenis verbonden aan de Erasmus Universiteit en Hogeschool voor de Kunsten Utrecht. Ook werkte zij bij o.a. Korzo Producties en CaDance Festival, TU Delft, Stimuleringsfonds Creatieve Industrie en de Rotterdamse Raad voor Kunst en Cultuur.
Naast haar werk bij het Gemeentemuseum Den Haag is zij lid van de Raad van Toezicht van Stichting B For You.