Anne de Haij

Anne de Haij (1983) is sinds 2021 directeur van het Stedelijk Museum Schiedam. Voor die tijd werkte ze als strategisch adviseur directie bij het Gemeentemuseum Den Haag, waar ze onder meer verantwoordelijk was voor het meerjarenbeleidsplan en de kunstenplanaanvraag bij de gemeente. Ook schreef ze in 2017 een integrale museumvisie namens de Haagse musea en stond ze als projectmanager aan de basis van het Mondriaanjaar in het Gemeentemuseum. Eerder was De Haij als universitair docent kunstfilosofie en cultuurgeschiedenis verbonden aan de Erasmus Universiteit Rotterdam en de Hogeschool voor de Kunsten Utrecht. Ze werkte onder andere bij Korzo Producties en CaDance Festival, de TU Delft, het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie en de Rotterdamse Raad voor Kunst en Cultuur.