Toneelmakerij

De Toneelmakerij maakt maatschappelijk geëngageerd theater voor jeugd en jongeren, waarbij gereflecteerd wordt op de wereld van nu. Het gezelschap verbindt voorstellingen met de belevingswereld van jonge mensen en vertelt verhalen vanuit veelkleurige perspectieven. Educatieve programma’s spelen hierin een belangrijke rol. Het gezelschap gaat met zijn publiek, aan wie de Toneelmakerij vaak een eerste kennismaking met theater biedt, een dialoog aan en creëert een gevoel van saamhorigheid. Daarvoor zet het naast beproefde theaterdisciplines nieuwe en multidisciplinaire vormen in en wordt jong en bewezen talent experimenteerruimte geboden.