SLAA

De Stichting Literaire Activiteiten Amsterdam (SLAA) maakt sinds 1982 literaire programma’s en projecten, online en offline, waarbij zij verbanden legt met actuele ontwikkelingen binnen de maatschappij. De missie van de SLAA is literatuur toegankelijk te maken, voor iedere Amsterdammer, op een manier die verbindt en beklijft. De SLAA programmeert volgens vier pijlers: De Wijken Centraal, Current Literary Affairs, Crossovers (en literair experiment) en Literaire helden. Aan de hand van deze pijlers met een eigen artistiek profiel maakt de SLAA jaarlijks meer dan veertig programma’s die worden bezocht door ruim vierduizend mensen.