Podium Mozaïek

In Podium Mozaïek, het cultuurhuis in Bos en Lommer, staat de ontmoeting tussen verschillende culturen centraal. Als presenterend en producerend podium wil Podium Mozaïek aansluiten bij de behoeften van zijn cultureel diverse publiek. De instelling programmeert voorstellingen van makers die grootstedelijke thema’s vanuit hun eigen culturele achtergrond naar het podium vertalen. Er is aandacht voor zowel nieuwe als gevestigde makers uit verschillende disciplines. Daarnaast komen in programmaseries verschillende genres aan bod, zoals wereldmuziek en comedy. In samenwerking met huisgezelschappen en vaste bespelers wil Podium Mozaïek meer voorstellingen zelf gaan produceren.