Nationale Opera & Ballet

Nationale Opera & Ballet (NO&B) creëert en produceert opera en ballet van topkwaliteit en presenteert dit aan een zo breed mogelijk publiek. Het Nationale Ballet (HNB) zet in op een combinatie van romantisch klassiek, neoklassiek, modern en eigentijds werk. Vaste choreografen zijn Hans van Manen, Ted Brandsen, David Dawson en Krysztof Pastor. De Nationale Balletacademie en Junior Company bieden een doorlopende opleiding gericht op een aanstelling bij HNB.
In zijn advisering beperkt de kunstraad zich wat betreft de artistiek-inhoudelijke kwaliteiten van de instelling tot het ballet en het podium, aangezien de opera niet door de stad Amsterdam maar door het Rijk wordt gesubsidieerd. Voor de beoordeling van de niet-artistiek-inhoudelijke onderdelen kijkt de kunstraad naar het gehele plan van NO&B.