Het Nationale Ballet (NO&B)

Nationale Opera & Ballet (NO&B) is het grootste productiehuis en podium voor opera en ballet in Nederland. Het Nationale Ballet (HNB), sinds 2003 artistiek geleid door Ted Brandsen, heeft een tableau van 75 balletdansers. Het repertoire van het balletgezelschap is onderverdeeld in de pijlers 19e-eeuwse klassieke-romantische balletten, modern en hedendaags internationaal repertoire, werk uit de Hollandse School en nieuw gecreƫerd werk. In het aanbod streeft het gezelschap naar een evenwicht tussen bestaand en nieuw werk en tussen erfgoed en innovatie.

In advisering beperkt de kunstraad zich wat betreft de artistiek-inhoudelijke kwaliteiten van de instelling tot het ballet en het podium, aangezien de opera niet door de stad Amsterdam maar door het Rijk wordt gesubsidieerd. Voor de beoordeling van de niet-artistiek-inhoudelijke onderdelen kijkt de kunstraad naar het gehele plan van NO&B.