IDFA

IDFA (International Documentary Festival Amsterdam) is een van de grootste internationale documentairefestivals ter wereld. Sinds zijn ontstaan in 1988 is de creatieve documentaire de basis van IDFA: documentaires die filmisch zijn vormgegeven en uiting geven aan de visie van de maker. Dit vormt het belangrijkste uitgangspunt van de programmering van het festival. IDFA hanteert een programmaformule van competities, reguliere programma’s en themaprogramma’s, met daarbinnen aandacht voor vijf accenten: de Nederlandse, de interactieve, de kunst-, de jeugd- en de muziekdocumentaire. Met DocLab biedt IDFA een vaste plek aan non-lineaire documentaireprojecten.