de Appel

Als presentatieplek en kenniscentrum beoogt de Appel een vooruitgeschoven positie in te nemen op het gebied van talentontwikkeling (kunstenaars én curatoren) en een scala aan tentoonstellingen en publieksprogramma’s te realiseren met een intrinsieke artistieke kwaliteit. Als presentatieruimte organiseert de Appel jaarlijks vier exposities, in elk seizoen één, waarbij de lente is gereserveerd voor de eindpresentatie van het Curatorial Programme.