de Appel

Als presentatieplek en kenniscentrum beoogt de Appel een vooruitgeschoven positie in te nemen op het gebied van talentontwikkeling (kunstenaars én curatoren) en een scala aan tentoonstellingen en publieksprogramma’s te realiseren met een intrinsieke artistieke kwaliteit. Als presentatieruimte organiseert de Appel jaarlijks vier exposities, in elk seizoen één, waarbij de lente is gereserveerd voor de eindpresentatie van het Curatorial Programme. Via deze opleiding voor curatoren, als onderdeel van het kenniscentrum, heeft de organisatie een internationaal netwerk opgebouwd van voormalig deelnemers en tutoren. De Appel beheert en ontsluit het archief van de presentaties en performances die vanaf 1975 in de Appel hebben plaatsgevonden of door de Appel zijn geïnitieerd.