Bijlmer Parktheater

Sinds 2009 brengt het Bijlmer Parktheater een breed cultureel aanbod in Amsterdam Zuidoost. Met zijn programma’s beoogt het Bijlmer Parktheater een maatschappelijke impact te hebben en bij te dragen aan de ontwikkeling van publiek en deelnemers, talenten en theatermakers uit Amsterdam Zuidoost. De podiumprogrammering wordt geselecteerd op basis van artistieke kwaliteit, zeggingskracht van verhalen uit de bronlanden en de cultureel diverse achtergrond van makers.
Theatergezelschap VIG van Raymi Sambo is het eerste huisgezelschap van het BPT en vervult een centrale rol bij de begeleiding van de cultureel diverse nieuwe makers.